Nierft eise Sponsoren soe mir all eisen Eirememberen MERCI fir hir Ennerstëtzung:

Gregorius Lucien & Leclère Renée

Wolff Jean-Pierre Louis

Jauresch Léon

Bebing-Faber Louis

Arend-Ensch Charles

Heischbourg-Heiar Lea

 

 

 

Dostert-Kirchesch Norbert

Schalz Victor

Schmoetten-Steffen Pascale

Knepper-Hoor Louise

Gangolf Martine

Bonert Paul