agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Mee
27.05.23 SA 17-03 Dikrich Parc Béierfest (>Infos<) //
28.05.23 SO 15-20 Dikrich Parc Béierfest (>Infos<) //
Juni
06.06.23 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
13.06.23 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
20.06.23 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
22.06.23 DO 20.30 Dikrich Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.23 FR 10.00 Dikrich Kluuster Te Deum //
Juli
05.07.23 ME 18.30 Dikrich Parc Catering @ Rock am Park //
08.07.23 SA 15.00 Dikirch Maison des Soins // Concert
14.07.23 FR 19.00 Dikrich Al Dikkrich Béierrull Béierrull
15.07.23 SA 14.00 Dikrich Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
16.o7.23 SO 20.00 Dikirch Al Dikkrich Concert //
22.07.23 SA 11.00 Dikirch Kid's Day am Park Instrumenten-Atelier

Instrumenten-Atelier

& Concert