agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Januar
07.01.20 DE 19.45 Dikirch Proufsall Prouf //
14.01.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
21.01.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
25.01.20 SA 20.00 Dikrich Proufsall Generalversammlung Versammlung
28.01.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
Februar
04.02.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
11.02.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
23.02.19 SO 13.30 Dikrich Proufsall Cavalcade Cavalcade
25.02.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
März
03.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
10.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
17.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
24.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
31.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
Abrëll
07.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
14.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
21.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
24.04.20 FR tbc Marnach Cube 521 Generalprouf
//
25.04.20 SA tbc Marnach Cube 521 Generalprouf //
26.04.20 SO 17.00 Marnach Cube 521 Concert mam
Olio Gallanti
Concert