agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
26.02.17 SO 14:00 Diekirch   Cavalcade Cavalcade
28.02.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
04.03.17 SA 17:30 Diekirch Prouwesall Prouf  
07.03.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
12.03.17 SO 10:00 Diekirch Prouwesall Prouf  
14.03.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
19.03.17 SO 10:00 Diekirch Prouwesall Prouf  
20.03.17 ME 19:00 Diekirch Al Seeërei Opriichten  
21.03.17 DE 19:45 Diekirch Al Seeërei Prouf  
25.03.17 SA 16:00 Diekirch Al Seeërei Generalprouf  
26.03.17 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei Gala Concert  
01.05.17 SO 08:30 Diekirch Floss Meekranz Meekranz
21.05.17 SO 14:30 Diekirch Klusster Schlussprozessioun  
26.05.17 FR 20:00 Diekirch Sauerwiss  Quartier's Concert  
28.05.17 SO ??? Remich Pl. Dr. Kons (eventuell) Concert  
03. & 04.06.17 SA & SO 18 - 03
16 - 21
Diekirch Parc Municipal Béierfest  
18.06.17 SO ??? Nommern Grillfest Concert  
22.06.17 DO 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch  
23.06.16 FR 10:30 Diekirch Kluuster De Teum  
30.06.17 FR 20:00 Diekirch Pl. de la Libération Concert fir den SID  
09.07.17 SO ??? Diekirch Härebierg Concert Porte
Ouverte Armée 
 
14.07.16 FR 19:00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull  
15.07.17 SA 14:00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
16.07.16 SO 20:30 Diekirch Al Dikkrich Concert  
22.07.17 SA 15:00 Bissen   Hochzeit PM & MW  
30.07.17 SO 11:30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest  
18.11.17 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei eventuell Gala Concert  
21.01.18 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei Concert d'Ouverture
150e Anniversaire