agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
November
21.11.23 DE 20.00 Dikrich Al Seeërei Prouf

//

24.11.23 FR 19.00 Dikrich Al Seeërei

//

Generalprouf

24.11.23 FR 20.00 Dikrich Al Seeërei

Generalprouf

//

25.11.23 SA 20:00 Dikrich Al Seeërei

Concert PMD & Friends

mat der Fanfare Feelen

Concert

25.11.23 SO 09.30 Dikrich Al Seeërei

Ofriichten

Ofriichten

27.11.23 ME 19.00 Dikrich Proufsall

//

Prouf

Dezember
02.12.23 SA 15:00 Dikrich Al Seeërei

Kleeschen

Kleeschen

03.12.23 SO 10:00 Dikrich Proufsall

//

Prouf

04.12.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall

//

Prouf

05.12.23 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//

12.12.23 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//

09.12.23 SA 17:30 Dikrich Al Kierch

//

Opriichten

09.12.23 SA 19:00 Dikrich Al Kierch

//

Generalprouf

10.12.23 SO 17.00 Dikrich Al Kierch

//

Chrëstconcert fir eng gutt Saach

19.12.23 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//

Januar
04.01.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//

09.01.024 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
12.01.24 FR 20:00 Dikrich Proufsall Regësterprouf Holz //
16.01.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
19.01.24 FR 20:00 Dikrich Proufsall Regësterprouf Blech //
23.01.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
26.01.24 FR 18.40 Dikrich Gemeng

Ovatioun

Ovatioun

26.01.24 FR 20.30 Dikrich Proufsall

Generalversammlung

Generalversammlung

30.01.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//

Februar
02.02.24 FR 20:00 Dikrich Proufsall Regësterprouf Holz //
06.02.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
11.02.24 SO 13:00 Dikrich iwwerall Cavalcade Cavalcade
20.02.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
23.03.24 FR 20:00 Dikrich Proufsall Regësterprouf Blech //
27.02.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
28.02.24 ME 20:00 Dikrich Proufsall Regësterprouf Perc. //
März
02.03.24 SA

10:00

& 16:00

Dikrich Proufsall Stage //
03.03.24 SO

20:00

Dikrich Proufsall Stage //
05.03.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
12.03.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
15.03.24 FR 20:00 tbc tbc Generalprouf //
17.03.24 SO 17:00 Maarnich Cube 521

Concert mam

Ernie Hammes

//