agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
März
19.03.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
23.03.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
26.03.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
30.03.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
Abrëll
02.04.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
06.04.19 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
06.04.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
09.04.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
16.04.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
23.04.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
26.04.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
29.04.19 ME 19.00 Diekirch Al Seeërei Opriischten //
Mee
01.05.19 ME 08.30 Diekirch Floss Meekranz Meekranz
02.05.19 DO 19.30 Diekirch Al Seeërei Generalprouf //
03.05.19 FR 19.00 Diekirch Al Seeërei // Generalprouf
04.05.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
11.05.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
18.05.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
25.05.19 SA 09.00-17.00 Schieren  tbc // Nordstad-Stage
26.05.19 SO 09.30-12.00 Schieren tbc  // Nordstad-Stage
26.05.19 SO 14.00 Diekirch Kluuster Schlussprozessioun //
Juni
08.06.19 SA 17-03 Diekirch Parc Béierfest //
09.06.19 SO 15-21 Diekirch Parc Béierfest //
14.06.19 FR 18.30 Ettelbruck CAPe // Generalprouf
14.06.19 FR 19.30 Lipperscheid Hotel Leweck Gbd Miwwel Thill //
15.06.19 SA 18.30 Ettelbruck CAPe // Nordstad-Concert
22.06.19 SA 19.00 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.19 SO 09.00 Diekirch Kluuster TeDeum //
29.06.19 SA 11.00 Diekirch Parc Municipal
Concert
Eeselsfest
//
Juli
12.07.19 FR 18.45 Diekirch Al Dikkrich Béierrull Béierrull
13.07.19 SA 14.00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
14.07.19 SO 20.00 Diekirch Al Dikkrich Concert Concert
20.07.19 SA tbc Diekirch Parc Municipal // Concert Special Kids Day
28.07.19 SO 11.30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest Ofschlossfest
September
06.-08.09.19 WE   Düsseldorf   Ausfluch //
28.09.19 SA 10.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
29.09.19 SO 13.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
November
16.11.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
17.11.19 SO 17.00 Differdange Centre Culturel Concert PMD & Friends //