agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Juli
07.07.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
10.07.20 FR -- Dikrich Al Dikkrich keng Béierrull keng Béierrull
11.07.20 SA 14.00 Dikrich Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
11.07.20 SA 16.30 Dikirch

Maison de Soins

Sacré-Coeur

Quartier's Concert Quartier's Concert
12.07.20 SO -- Dikirch Al Dikkrich kee Concert //
14.07.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
19.07.20 SO 10.30 Dikrich Servior Quartier's Concert Quartier's Concert
19.07.20 SO -- Dikrich Holdaer keen Ofschlossfest keen Ofschlossfest
25.07.20 SA -- Dikrich Park keen Instrumenten-Atelier Concert Kids Day
September
18.09.20 FR 14.00 & 18.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
19.09.20 SA 08.30 & 14.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
26.09.20 SA 11.00 Dikrich Place Bech Hierschtfest //
27.09.20 SO 11.00 Dikirch Place Bech Hierschtfest //
November
14.11.20 SA 20.00 Dikrich Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert