agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Januar
10.01.19 DO 19:00 Diekirch Proufsall Austellung #pmd150
Vernissage
// 
12.01.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
14.01.19 ME 19.00 Diekirch Al Seeërei Opriischten //
15.01.19 DE 19.30 Diekirch Al Seeërei Prouf //
18.01.19 FR 19.30 Diekirch Al Seeërei Generalprouf Generalprouf
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre
Concert
26.01.19 SA 20.00 Diekirch Proufsall Generalversammlung //
März
03.03.19 SO 14.00 Diekirch   Cavalcade Cavalcade
Mee
01.05.19 ME 08.30 Diekirch Floss Meekranz Meekranz
04.05.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
25.05.19 SA tbc Schieren   // Nordstad-Stage
26.05.19 SO tbc Schieren   // Nordstad-Stage
26.05.19 SO 14.00 Diekirch Kluuster Schlussprozessioun //
Juni
08.06.19 SA 17-03 Diekirch Parc Béierfest //
09.06.19 SO 15-21 Diekirch Parc Béierfest //
15.06.19 SA tbc Ettelbruck CAPe // Nordstad-Concert
22.06.19 SA 19.00 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.19 SO 09.00 Diekirch Kluuster TeDeum //
Juli
12.07.19 FR 18.45 Diekirch Al Dikkrich Béierrull Béierrull
13.07.19 SA 14.00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
14.07.19 SO 20.00 Diekirch Al Dikkrich Concert Concert
20.07.19 SA tbc Diekirch Parc Municipal // Concert Special Kids Day
September
28.09.19 SA 10.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
29.09.19 SO 13.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
November
16.11.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
17.11.19 SO 17.00 Differdange Centre Culturel Concert PMD & Friends tbc