agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Juni
22.06.21 DE  19:30 Dikrich Proufsall Prouf (tutti) //
22.06.21 DE --  Dikrich -- KEE Faakelzuch //
23.06.21 DE --  Dikrich -- KEEN TeDeum //
26.06.21 SA  -- // // // KENG Prouf
29.06.21 DE  19:30 Dikrich Proufsall Prouf (tutti) //
Juli
03.07.21 SA 19:00 Dikrich Proufsall // Generalprouf
06.07.21 DE 19:30 Dikrich Proufsall Generalprouf (tutti) //
13.07.21 DE -- Dikrich Bottermaart KEE Concert KEE Concert