agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
März
03.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
07.03.20 SA 19.00 Dikrich Proufsall // Prouf
10.03.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
14.03.20 SA -- Dikrich -- // keng Prouf
17.03.20 DE -- Dikrich -- keng Prouf //
21.03.20 SA -- Dikrich -- // keng Prouf
24.03.20 DE -- Dikrich -- keng Prouf //
31.03.20 DE 19.45 Dikrich -- keng Prouf //
Abrëll
07.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall keng Prouf //
14.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall keng Prouf //
19.04.20 SO 09.30 Dikrich Proufsall // Stage
à voir! 
21.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
24.04.20 FR 19.45 Dikrich Proufsall Generalprouf
//
26.04.20 SO mëttes Marnach Cube 521 Generalprouf //
26.04.20 SO 17.00 Marnach Cube 521 Concert mam
Olio Gallanti
Concert
Mee
01.05.20 FR 08.30 Dikrich Floss Meekranz Meekranz
15.05.20 FR 17.00-20.00 Diekirch Place A. Wirtgen Comptoir PO CMNord //
17.05.20 SO 14.30 Dikrich Kluuster Schlussprozessioun //
30.05.20 SA 18.00-03.00 Dikirch Park Béierfest //
31.05.20 SO 16.00-21.00 Dikirch Park Béierfest //
Juni
13.06.20 SA 17.00 Dikrich Park Concert um Eselsfest //
22.06.20 ME 20.30 Dikrich Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.20 DE 10.30 Dikrich Kluuster TeDeum //
Juli
10.07.20 FR 19.00 Dikrich Al Dikkrich Béierrull Béierrull
11.07.20 SA 14.00 Dikrich Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
12.07.20 SO 20.00 Dikirch Al Dikkrich Concert //
19.07.20 SO 11.30 Dikrich Holdaer Ofschlossfest Ofschlossfest
25.07.20 SA 11.00 Dikrich Park Instrumenten-Atelier Concert Kids Day
September
18.09.20 FR 14.00 & 18.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
19.09.20 SA 08.30 & 14.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
26.09.20 SA 11.00 Dikrich Place Bech Hierschtfest //
27.09.20 SO 11.00 Dikirch Place Bech Hierschtfest //
November
14.11.20 SA 20.00 Dikrich Al Seeërei Concert Concert