agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Januar
08.01.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
15.01.22 SA -- -- -- // KENG Prouf
18.01.22 DE -- -- -- KENG Prouf //
22.01.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
25.01.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf & Patt //
29.01.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
29.01.22 SA 20:00 Dikrich Proufsall Generalversammlung Versammlung
Februar
01.02.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
05.02.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
08.02.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
12.02.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
22.02.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
26.02.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
März
05.03.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall

//

Prouf
12.03.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
19.03.22 SA 18:40 Dikrich Proufsall // Prouf
20.03.22 SO 17:00 Marnach Cube521

Concert

PMD meets Olio Galanti

//
26.03.22 SA 17:00 Dikrich LCD

//

Concert