agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Januar
03.01.23 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
09.01.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
10.01.23 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
16.01.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
17.01.23 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
20.01.23 FR 20:00 Dikrich Proufsall Generalversammlung Versammlung
23.01.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
24.01.23 DE 19:45 Dikrich Proufsall Generalprouf //
29.01.23 SO 10:30 Dikrich Merbag SA Concert Apéro //
30.01.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
Februar
04.02.23 SA 16:00 Dikrich Proufsall Prouf mat Gäscht //
06.02.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
07.02.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
13.02.23 ME -- Dikrich Proufsall // KENG Prouf
19.02.23 SO 13.30 Dikrich Proufsall Cavalcade Cavalcade
20.02.23 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
27.02.23 ME -- Dikrich Proufsall // KENG Prouf