agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Abrëll
09.04.24 DE 20.00 Dikrich Proufsall

Regësterprouf Clar.

//
15.04.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall

//

Prouf
16.04.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall

Prouf

//
22.04.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
23.04.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
28.04.24 SO 09:00 Dikrich Proufsall // Proufdag mat Iessen
29.04.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
30.04.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
Mee
01.05.24 ME 09:00 Dikrich Proufsall Meekranz Meekranz
05.05.24 SO 14:00 Dikrich Proufsall Schlussprozessioun Prossezioun
07.05.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
10.05.24 FR 17.00 Dikrich Place Wirtgen

Stand op der

Porte-Ouverte vum CMNord

//
10.05.24 FR 19:00 Dikrich Proufsall // Generalprouf
11.05.24 SA 17:00 Dikrich

Maison

de l'Orientation

//

Concert

Melodies in Frames

14.05.24 DE 20:00 Dikrich

Proufsall

Prouf

//

18.05.24 SA

 17:00-

03:00

Dikrich Park Béierfest Béierfest
19.05.24 SO   15:00-

20:00

Dikrich Park Béierfest Béierfest
Juni
04.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
11.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
18.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
22.06.24 SA 20:00. Dikrich Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.24 SO 10:00 Dikrich Kluuster TeDeum & Zeremonie TeDeum & Zeremonie
25.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
Juli
02.07.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
07.07.24 SO 07.30 Belsch divers Ausfluch Ausfluch
09.07.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Generalprouf //
12.07.24 FR 18:30 Dikrich Al Dikkrich Béierrull Béierrull
13.07.24 SA 14:00 Dikrich Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
14.07.24 SO 19:15 Dikrich Al Dikkrich Concert //
20.07.24 SA 10:00 Dikrich Park Instrumenten-Atelier Kid's Day