agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Mee
04.05.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
11.05.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
17.05.19 FR 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
18.05.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
21.05.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf mat AWACS //
25.05.19 SA 09.00-17.00 Schieren  tbc // Nordstad-Stage
26.05.19 SO 09.30-12.00 Schieren tbc  // Nordstad-Stage
25.05.19 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
26.05.19 SO 14.00 Diekirch Kluuster Schlussprozessioun //
28.05.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
Juni
04.06.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
08.06.19 SA 17-03 Diekirch Parc Béierfest //
09.06.19 SO 15-21 Diekirch Parc Béierfest //
11.06.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
14.06.19 FR 18.30 Ettelbruck CAPe // Generalprouf
14.06.19 FR 19.30 Lipperscheid Hotel Leweck Gbd Miwwel Thill //
15.06.19 SA 18.30 Ettelbruck CAPe // Nordstad-Concert
18.06.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
22.06.19 SA 19.00 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.19 SO 09.00 Diekirch Kluuster TeDeum //
25.06.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf mat AWACS //
29.06.19 SA 11.00 Diekirch Parc Municipal
Concert
Eeselsfest
//
Juli
02.07.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf mat AWACS //
09.07.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Generalprouf
mat AWACS
//
12.07.19 FR 18.45 Diekirch Al Dikkrich Béierrull Béierrull
13.07.19 SA 14.00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
14.07.19 SO 20.00 Diekirch Al Dikkrich Concert
mat AWACS
Concert
20.07.19 SA tbc Diekirch Parc Municipal // Concert Special Kids Day
28.07.19 SO 11.30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest Ofschlossfest
September
06.-08.09.19 WE   Düsseldorf   Ausfluch //
14.09.19 SA 17.00 Lipperscheid Hotel Leweck Hochzeit Chef //
28.09.19 SA 10.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
28.09.19 SA tbc Diekirch Floss // Concert Scout's Kiermes
29.09.19 SO 13.00 Diekirch Place Bech Hierschtfest Hierschtfest
November
16.11.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
17.11.19 SO 17.00 Differdange Centre Culturel Concert PMD & Friends //