agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Mee
15.05.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf // 
17.&18.05.18 DO 08:30 Diekirch Proufsall séance pédagogique
Musique Militaire
//
19.&20.05.18 SA&SO   Diekirch Parc Béierfest  //
26.05.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
27.05.18 SO 10:00 Diekirch Proufsall Prouf //
29.05.18 DE 19:00 Luxembourg Philharmonie Generalprouf //
Juni
01.06.18 FR 19:00 Diekirch Proufsall Generalprouf //
02.06.18 SA 20:00 Luxembourg Philharmonie #pmd150
"Best of Movies"
// 
08.06.18 FR 20:00 Diekirch Rue EJ Klein Nopeschfest Nopeschfest
09.06.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
16.06.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
22.06.18 FR 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch // 
23.06.18 SA 10:30 Diekirch Kluuster Te Deum // 
23.06.18 SA 19.00 Diekirch Kluuster #pmd150 meets
Dikrich Live
//
30.06.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
Juli
07.07.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
13.07.18 FR 19.00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull //
14.07.18 SA 14.00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
15.07.18 SO 20.00 Diekirch Al Dikkrich Concert Concert
22.07.18 SO 11.30 Diekirch Holdäer Ofschlossfest Ofschlossfest
22.07.18 SO 16.00 Diekirch Parc // Concert
Kids Day
2019
11.01.19 FR 19:00 Diekirch Proufsall Austellung #pmd150
Vernissage
// 
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre
//