agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Dezember
09.12.17 SA 17:00 Diekirch Proufsall Prouf  //
09.12.17 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
12.12.17 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf  //
16.12.17 SA 17:00 Diekirch Krëstmaart // Concert
19.12.17 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf  //
Januar  - 2018
02.01.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf // 
06.01.18 SA 10:00
& 14:00
Diekirch Proufsall Stage //
06.01.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
07.01.18
SO 10:00 Diekirch Proufsall Stage //
09.01.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf // 
13.01.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
16.01.18 DE 19:45 Diekirch Al Seeërei Prouf // 
20.01.18 SA 18:00 Diekirch Al Seeërei // Generalprouf
20.01.18 SA 19:00 Diekirch Al Seeërei Generalprouf //
21.01.18 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Anniversaire
Concert d'Ouverture
 Concert
27.01.18 SA 20:00 Diekirch Proufsall Generalversammlung // 
Februar
11.02.18 SO 14:00 Diekirch   Cavalcade Cavalcade
März
09.03.18 FR 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert Musique Militaire
& AWACS
//
10.03.18 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert Bundespolizei
& Marechaussee
//
Abrëll
02.04.18 ME +/- 14:00 Préizerdaul   Concert um Oueschterfest // 
Mee
01.05.18 DE 08:30 Diekirch   Meekranz // 
19.&20.05.18 SA&SO   Diekirch Parc Béierfest  //
29.05.18 DE 19:00 Luxembourg Philharmonie Generalprouf à voir
Juni
02.06.18 SA 20:00 Luxembourg Philharmonie #pmd150
"Best of Movies"
// 
08.06.18 FR 20:00 Diekirch Rue EJ Klein Nopeschfest // 
22.06.18 FR 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch // 
23.06.18 SA 10:30 Diekirch Kluuster Te Deum // 
2019
11.01.19 FR 19:00 Diekirch Proufsall #pmd150
Vernissage
 
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre