agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
März
09.03.18 FR 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert Musique Militaire
& AWACS
//
10.03.18 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert Polizei Saarland
& Marechaussee
//
10.03.18 SA 18:30 Diekirch Proufsall // Prouf
13.03.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf //
17.03.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
20.03.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf //
24.03.18 SA 19:00 Diekirch Proufsall // Prouf
27.03.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf //
Abrëll
02.04.18 ME 15:00 Préizerdaul   Concert um Oueschterfest // 
17.04.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf //
24.04.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf //
28.04.18 SA 10:00
& 14:00
Diekirch Proufsall Stage //
29.04.18 SO 10:00 Diekirch Proufsall Stage //
Mee
01.05.18 DE 08:30 Diekirch   Meekranz // 
08.05.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf // 
15.05.18 DE 19:45 Diekirch Proufsall Prouf // 
19.&20.05.18 SA&SO   Diekirch Parc Béierfest  //
29.05.18 DE 19:00 Luxembourg Philharmonie Generalprouf //
Juni
02.06.18 SA 20:00 Luxembourg Philharmonie #pmd150
"Best of Movies"
// 
08.06.18 FR 20:00 Diekirch Rue EJ Klein Nopeschfest Nopeschfest
22.06.18 FR 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch // 
23.06.18 SA 10:30 Diekirch Kluuster Te Deum // 
23.06.18 SA 19.00 Diekirch Kluuster #pmd150 meets
Dikrich Live
//
Juli
13.07.18 FR 19.00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull //
14.07.18 SA 14.00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
15.07.18 SO 20.00 Diekirch Al Dikkrich Concert Concert
22.07.18 SO 11.30 Diekirch Holdäer Ofschlossfest Ofschlossfest
22.07.18 SO 16.00 Diekirch Parc // Concert
Kids Day
2019
11.01.19 FR 19:00 Diekirch Proufsall Austellung #pmd150
Vernissage
// 
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre
//