agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
11.07.17 DE 19:30 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
14.07.16 FR 19:00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull  
15.07.17 SA 14:00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
16.07.16 SO 20:30 Diekirch Al Dikkrich Concert  
22.07.17 SA 15:00 Bissen   Hochzeit PM & MW  
30.07.17 SO 11:30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest  Ofschlossfest
15.10.17 SO 10:30 Diekirch Kluuster Commémoration Nationale  
21.01.18 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei Concert d'Ouverture
150e Anniversaire
 
02.04.18 ME +/- 14:00 Préizerdaul   Concert um Oueschterfest  
02.06.18 SA 20:00 Luxembourg Philharmonie #PMD150
"Best of Movies"