agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
November
03.11.20 DE -- Dikrich Proufsall KENG Prouf //
07.11.20 SA -- Dikrich Proufsall KENG Prouf //
07.11.20 SA -- Dikrich Proufsall // KENG Prouf
10.11.20 DE -- Dikrich Proufsall KENG Generalprouf
//
13.11.20 FR -- Dikrich Al Seeërei // KENG Generalprouf
13.11.20 FR -- Dikrich Al Seeërei KENG Generalprouf //
14.11.20 SA 20.00 Dikrich Al Seeërei KEE Concert PMD & Friends KEE Concert