Eise PMD & Friends ass dëst Joer zesumme matt der Philharmonie Grand-Ducale et Municipale Ettelbréck.

  

Programm vum Concert